YÊU CẦU THÊM VỀ BÁO GIÁ WEBSITE

  • Tạo Form theo yêu cầu: Từ 600.000 – 3.000.000 đồng tùy theo độ phức tạp
  • Thiết kế thêm Banner: 200.000 đồng
  • Thiết kế Logo: 1.000.000 đồng/logo
  • Viết bài: 100.000 đồng/bài
  • Chỉnh sửa ảnh: 100.000 đồng/ ảnh
  • Thêm ngôn ngữ hiển thị: 100.000 đồng/ ngôn ngữ đầu tiên, ngôn ngữ thứ 2 trở lên 50.000 đồng/ngôn ngữ
  • Bảo mật SSL: 200.000 đồng/năm
  • Thêm 1GB lưu trữ: 20.000 đồng/tháng